Visuaaliset ilmeet
Visuaalisen identiteetin rakentaminen alkaa logon suunnittelulla. Logo viestii toimijasta merkittäviä asioita ja on tärkeä osa visuaalista ilmettä. Ilme koostuu kuitenkin monista elementeistä ja siihen voi kuulua logon lisäksi esimerkiksi käyntikortti, verkkosivut ja toimitilan teippaukset, jotka yhdessä muodostavat eheän kokonaisuuden.
Markkinointimateriaalit
Kauttani hoituu erilaisten markkinointimateriaalien, kuten mainoksien, esitteiden ja julisteiden graafinen suunnittelu. Markkinointimateriaalit voivat olla perinteisiä painotuotteita tai sähköisiin kanaviin toteutettuja. Mitä ikinä viestitkin – visuaalinen toteutus vaikuttaa merkittävästi viestin tehokkuuteen.
Taittotyöt
Toteutan erilaisien julkaisujen, kuten lehtien ja kirjojen, taittotyöt sekä graafiset suunnittelut. Julkaisun ulkoasu vaikuttaa huomattavasti lukukokemukseen ja on siten tärkeä osa julkaisuprosessia. Julkaisu voidaan toteuttaa perinteisenä painotuotteena tai vaikka sähköisenä PDF-versiona.
Verkkosivut
Verkkonäkyvyys on tänä päivänä erittäin tärkeää ja hyvin suunnitellut verkkosivut auttavat rakentamaan luotettavaa mielikuvaa toimijasta. Keskityn verkkosivuprojekteissa ulkoasujen rakentamiseen ja yhdessä koodarin kanssa sivusto rakennetaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi.
Kuosisuunnittelu
Kuosilla tarkoitetaan perinteisesti kankaalle painettua toistuvaa pintakuviointia, mutta sitä voidaan hyödyntää myös osana visuaalista ilmettä. Parhaimmillaan kuosi auttaa brändin luomisessa ja erilaiset liikelahjat ovat loistava esimerkki tästä. Harjoitan kuosisuunnittelua myös vapaa-ajalla ja myyn kaupassani tuotteita tekemilläni kuoseilla.
Taidevalokuvaus
Keskityn valokuvauksessa kaupunkiympäristön ja sen mielenkiintoisten yksityiskohtien kuvaamiseen. Etsin ympäriltäni kauneutta asioista, joihin useimmat eivät välttämättä kiinnittäisi huomiota. Matkustelen paljon ja valokuvatauluja on mahdollista teettää myös tilaustyönä kodin tai toimiston seinää koristamaan.
Back to Top